Coornhert en Herbers

Terug naar Gouda
In oktober 2014 verscheen een jubileumboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK):

Paul H.A.M. Abels, Jan Jacobs en Mirjam van Veen (red.), Terug naar Gouda. Religieus leven in de maalstroom van de tijd (Zoetermeer 2014).

Het boek is uitgegeven als zeventiende verzameling bijdragen van de VNK en als eenenveertigste verzameling bijdragen van de Historische Vereniging die Goude.

In de bundel is een bijdrage van mijn hand opgenomen onder de titel ‘Geroepen om te getuigen’. Het artikel vormt de neerslag van eerder op deze website verschenen publicaties over Coornhert en Herbers. De geloofsopvattingen van deze tijdgenoten worden met elkaar vergeleken, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van hun eigen geschriften.

Op de website treft u een bewerkte versie van mijn bijdrage aan.

Kees Plaizier
januari 2015