Coornhert

De bekende theoloog en schrijver Dirck Volckertszoon Coornhert woonde de laatste jaren van zijn leven in Gouda, waar Herman Herbers predikant was. Het is niet bekend of zij elkaar persoonlijk hebben gekend. In hun werken verwijzen zij een enkele maal naar elkaar. Er zijn veel opmerkelijke raakvlakken tussen hun beider geloofsbeleving. Daarom besteedt deze site veel aandacht aan het geloofsleven van Coornhert, voorafgegaan door een korte levensbeschrijving. Een derde artikel gaat in op de beeldvorming over zijn persoon door de eeuwen heen. Een aantal publicaties over Coornhert wordt van commentaar voorzien.
Het laatste artikel behandelt Coornherts verhouding tot de doopsgezinden en zijn vriendschap met Hans de Ries, leider van de Waterlanders.

Gedenksteen in de gevel van Oosthaven 17 te Gouda. Coornhert woonde hier de laatste twee jaren van zijn leven en stierf er. Het gebouw is nu van Sociëteit de Réunie en is in de 17e eeuw ontstaan door samentrekking van drie woonhuizen. Coornhert woonde in het middelste huis.

Gedenksteen in de gevel van Oosthaven 17 te Gouda. Coornhert woonde hier de laatste twee jaren van zijn leven en stierf er. Het gebouw is nu van Sociëteit de Réunie en is in de 17e eeuw ontstaan door samentrekking van drie woonhuizen. Coornhert woonde in het middelste huis.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *